Hoşgeldiniz

 

Sempozyumu Düzenleyen Kurum: Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Sempozyum Onursal Başkanı: Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal

Sempozyum Başkanı: Dekan Prof. Rahmi Atalay

Sempozyum Takvimi: 15-16 Nisan 2021

Sempozyum Dili: Türkçe ve İngilizce

 

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından ilki 15-16 Nisan 2021 yılında gerçekleştirilmesi planlanan “AART Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu”, çok yönlü ve disiplinlerarası bir yaklaşımla yurtdışından ve ülkemizden farklı alanlardaki akademisyenleri, sanatçıları, tasarımcıları, ilgili sektörden paydaşları ve öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Çevrimiçi gerçekleştirilecek sempozyum boyunca katılımcılarla bilimsel ve sanatsal bir tartışma ortamı yaratılarak sanatın, sanat eğitimine bakışın ve sorunlarının tartışılması hedeflenmektedir.

Sempozyum kapsamında güzel sanatlar, tasarım, sanat eğitimi alanlarındaki ve bu alanların ilgili bilim dallarındaki çalışmalar kabul edilecektir. Katılımcılar, sanatın farklı alanlarındaki uygulamalı ya da kuramsal çalışmalarını, sözlü ya da poster bildiri olarak sunulabilir; sempozyum sergisine eserleriyle katılım sağlayabilirler.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi  ailesi olarak  20 Kasım 2020 tarihinde kaybettiğimiz kıymetli hocamız Sayın Faruk Atalayer anısına düzenleyeceğimizi duyurur, onun yaratıcı kişiliğini, güçlü tasarım anlayışını, hayata özgün bakışını, öğrencinin yanında bir hocadan çok bir mentor gibi duruşunu bu sempozyum vesilesi ile bir kez daha anacağımızı belirtmek isteriz...